Projectes generals

Projectes generals:serveis tècnics, desenvolupament tècnic, consulta tècnica, intercanvi tècnic, transferència de tecnologia i divulgació tecnològica; Fabricació de coixinets, engranatges i peces de transmissió; Venda de coixinets, engranatges i components de transmissió; Fabricació de coixinets; Vendes de càrrega pesada de precisió d'alta velocitat; Venda de rodaments; Fabricació de productes de ferreteria; Producció de productes siderúrgics per a rodaments; Fabricació de productes de forja i metal·lúrgia de pols; Fabricació d'equips i accessoris ferroviaris d'alta velocitat; Venda de productes forjats i metal·lúrgics en pols; Venda d'equips i accessoris ferroviaris d'alta velocitat; Fabricació de robots industrials; Recerca i desenvolupament de recanvis d'automòbils (excepte els projectes subjectes a aprovació segons la llei, realitzant activitats empresarials de conformitat amb la llei amb llicència comercial).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)